Kontakt

Kom i kontakt med oss

Gammel-Kleppe Kulturarvhotell

Kleppevegen 72
2680 Vågå

Bookingtelefon

+47 975 61 160

Om oss

Siden 1986

Vi kjøpte Gammel-Kleppe i 1986. Lite visste vi at det innebær 17 år med restaurering før vi kunne flytte inn. Dag var 23 år da han kjøpt gardstunet – og flere i den nære slekta mente at dette var galskap. Men protestene gikk etterhvert over som vi fikk ryddet, hogd tømmer, saget plank, revet, spadd, snekret, malt og restaurert. Oppsparte penger, et banklån, to parallelle jobber ved siden av studie, studielån og enorm egeninnsats bidro til at vi kom i mål.

Undervegs i restaureringsprosessen arrangerte vi konserter og Kleppesommeren kunstutstilling på byggeplassen – stekte vafler og lagde egne kunstavis -Kleppeposten. Nå har vi kastet oss på hotelldrift og i dag har vi et lite kulturarvhotell med 9 rom. Gammel-Kleppe er også vårt hjem. Her bor Dag Lindvig, Ingunn Munch Lindvig, Ilse, Storm og Edvard Munch Lindvig, katten Chilli og et varierende antall høner.

Gammel- Kleppe var tilholdssted for List ætten i Vågå fra middelalderen - men familien døde ut i 1926.  Når vi kjøpte tunet hadde det ikke vært noe faste beboere på garden siden 1960 tallet – men en grav fra vikingtiden under spisebordet og gravfunn fra bronsealder ute på jordet betyr at det har vært folk her lenge før den tid.

Husene som opprinnelig stod på garden er fra 1600-  og 1700-tallet. Vi har tilført noen bygninger for å ha noen flere rom. Flesteparten av husene er fredet, dvs. at bygningene er en del av den nasjonale kulturarven i Norge.

Så det å bo på Gammel-Kleppe kulturarvhotell er noe mere en bare det å bo og spise – ved ditt opphold på Gammel-Kleppe bidrar du til restaurering og vedlikehold av vår felles kulturarv.

Velkommen til Gammel-Kleppe kulturarvhotell – Vågå.